Presentem els principals projectes realitzats per AS3 GROUP, que comprenen des de la remodelació integral d’oficines per a entitats bancàries i companyies d’assegurances, així com franquícies i grans corporacions. Edificació, reforma i rehabilitació de seus corporatives, habitatges d’alt standing i obres singulars.

Així mateix, AS3 GROUP realitza diferents tipus de manteniment; ordinari, preventiu i correctiu, així com treballs de reparació d’obra, on se solucionen avaries, es corregeixen defectes o es fan obres de substitució periòdica per desgast o deteriorament.

Tot el personal de manteniment pertany a la plantilla d’AS3 GROUP assegurant així una resposta immediata davant de qualsevol eventualitat.